» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Правилник о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
2

Решење о разрешењу члана Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
2

Решење о давању сагласности на Статут Туристичко-културног центра Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о образовању Радне групе за имплементацију и мониторинг Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 2017–2023

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о именовању чланова Радне групе за имплементацију и мониторинг Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 2017–2023

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о давању сагланости на Статут Туристичко-спортске организације Градске општинеЧукарица

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
5

Анекс V Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године и Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године, Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године и Анекса IV број 750 од 11. априла 2017. године

Колективни уговори
5

Анекс Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Колективни уговори