» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2018. године

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
2

План постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Решење о именовању директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
5

Решење о именовању Надзорног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић

Акти градских општина Стари град
5

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2018. годину

Акти градских општина Стари град
5

Решење о давању сагланости на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП за развој градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Гроцка

Акти градских општина Гроцка
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац