» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о утврђивању износа средстава за обућу и одећу за кориснике који се упућују на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила (са одлуком)

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
5

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2006. годину

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно-пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Чукарица за 2006. годину

Акти градских општина Чукарица
10

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о разрешењу члана Општинског већа – 11

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2006. годину

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији градске општине Барајево – 15

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о приступању изради Локалних акционих планова за унапређење образовања, становања, здравствене заштите и запошљавања Рома на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево на цене пружања услуга одржавања свих гробаља на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о ценама одржавања свих гробаља на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела СО Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” и Дирекције за грађевинско земљиште и Надзорног одбора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о престанку статуса локалних путева

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о постављању реклама, плаката и других сличних огласа на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката заједнич ке комуналне потрошње са финансијским планом за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вреоци

Акти градских општина Лазаревац
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) општине Младеновац за 2006. годину

Акти градских општина Младеновац
27

Исправка Одлуке о измени и допуни Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца

Исправкe