» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2018. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар број 96-77/13-VIII/6од 24. децембра 2013. године

Акти градских општина Врачар
2

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Установе Спортско-рекративно образовницентар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
2

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе Спортско-рекративно образовни центар„Врачар”

Акти градских општина Врачар
2

Решење о утврђивању престанка функције заменици правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне услуге у заједници

Акти градских општина Барајево
3

Одлуку о расписивању јавног конкурса број 2/18 за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години

Акти градских општина Барајево
4

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета го барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне услуге у заједници

Акти градских општина Барајево
6

Јавни конкурс (број 2/18) за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години

Акти градских општина Барајево
7

Решење о промени назива улице на територији Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
34

Решење о другој измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
34

Решење о давању сагласности на Пијачни ред на зеленој и сточној пијаци у Обреновцу Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком и Пијачним редом

Акти градских општина Обреновац
38

Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП кабловска дистрибуција Сурчин о ценама услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
38

Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП кабловска дистрибуција Сурчин о комерцијалном попусту у односу на важећи ценовник услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
39

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација