» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, Градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина Нови Београд

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради надзиђивања склоништа у блоку између улицa Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића

Акти Града
4

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука Скупштине Градске општине Палилула број 060-4/2018/-I-7 од 26. марта 2018. године

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о измени Одлуке о образовању Општинске комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
12

План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

План постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
18

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
18

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
18

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
19

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
19

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац