» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута Београд – Нови Сад, Градскаопштина Земун

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс „Virginia”, градска општина Сурчин

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017. годину

Акти градских општина Звездара
6

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Закључак о потврђивању Решења председника Скупштине Градске општине Звездара XI број 0111-52-1/17 од 29. децембра 2017. године

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
7

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
12

Решење о престанку дужности члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о именовању чланова Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац