» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о именовању чланова Надзорног одбора установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о усвајању Програма гасификације Градске општине Палилула – подручје са леве стране реке Дунав и избору стратешког партнера за реализацију програма

Акти градских општина Палилула
3

Решење о утврђивању престанка функције заменика заштитника грађана градске општине Раковица 3 Решење о избору заменика заштитника грађана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Решење о разрешењу директора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о избору члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословнoг центра „Милан Гале Мушкатировић” са одлуком

Акти градских општина Стари град
21

Одлука Већа Градске општине Лазаревац II број 06-110.3/2018 од 25. априла 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели средстава на економске класификације – измена финансијског плана Установе културе Културни центар Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
22

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
22

Исправка Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину

Исправкe