» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2017. годину

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за развој Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о престанку дужности председнику и члану Управног одбора Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
18

Одлука Адвокатксе коморе Београда број 102-1/2018 од 20. априла 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација