» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету града Београда за 2006. годину

Акти Града
14

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду односно градским општинама у 2006. години

Акти Града
17

Одлука о општинским административним таксама

Акти Града
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси

Акти Града
25

Одлука о ауто-такси превозу

Акти Града
31

Одлука о утврђивању и коришћењу места за постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији града Београда

Акти Града
34

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
34

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
35

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе

Акти Града
36

Решење о стављању под заштиту природног добра „Космај”

Акти Града
39

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
39

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о именовању чланова Комисије за одлучивање о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о разрешењу општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о именовању општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о разрешењу заменика општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о именовању заменика општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
41

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о разрешењу председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о избору председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о именовању заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о разрешењу чланова Општинског већа

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о утврђивању основице, стопа, рокова и начина плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2006. години

Акти јавних комуналних предузећа