» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
2

Решење о избору градоначелника града Београда

Акти Града
2

Решење о избору заменика градоначелника града Београда

Акти Града
2

Решење о избору чланова Градског већа Града Београда

Акти Града
3

Решење о престанку дужности градоначелника града Београда

Акти Града
3

Решење о престанку дужности заменика градоначелника града Београда

Акти Града
3

Решење о престанку дужности члановима Градског већа Града Београда

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне мерно-регулационестанице (МРС) Карабурма центар до топлане Вишњичка бања, Градска општина Палилула

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац

Акти Града