» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године

Акти градских општина Звездара
1

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавању рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о консолидованом завршном рачуну Градске општине Нови Београд за 2017. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о другом ребалану буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину

Акти градских општина Нови Београд
33

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
34

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
36

Решење о утврђивању престанка дужности заменику члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
37

Решење о избору члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
37

Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

Акти градских општина Нови Београд
37

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Ада Циганлија

Колективни уговори
38

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране”

Колективни уговори
38

Анекс III Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”

Колективни уговори
39

Анекс 3 Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”

Колективни уговори
39

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”, Београд

Колективни уговори
40

Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

Колективни уговори
40

Анекс II Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Колективни уговори
41

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Градска чистоћа”

Колективни уговори
42

Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – Београд

Колективни уговори
42

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено”, Београд

Колективни уговори
43

Анекс III Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори
43

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологије”

Колективни уговори
44

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Јавно осветљење”, Београд

Колективни уговори
44

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Београд

Колективни уговори
45

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Погребне услуге”, Београд

Колективни уговори
45

Анекс II Колективног уговора за Јавно предузеће „Сава центар”

Колективни уговори
46

Анекс II Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП

Колективни уговори
46

Анекс III Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Колективни уговори
47

Анекс II Колективног уговора код послодавца JKП „Зеленило – Београд”

Колективни уговори