» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
4

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда за радну 2018/2019. годину

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
6

Одлука о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
6

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност („Службени лист Града Београда”, број 6/96)

Акти Града
6

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Београда

Акти Града
7

План генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац

Акти Града
31

Закључак о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 2017. годину

Акти Града