» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блокова између улица: Прешевска, Велимира Рајића, Хаџи Мустафина, Шабачка, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, Градска општина Звездара

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације прикључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV „Сурчин”, Градска општина Сурчин

Акти Града
3

Решење о разрешењу начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2017. годину

Акти градских општина Младеновац
6

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину

Акти градских општина Младеновац
44

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
46

Одлука о оснивању Савета за безбедност на територији Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
48

План постављања привремених монтажних објеката (киосци) на подручју Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
49

План постављања тезги и других привремених покретних објеката на подручју Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
50

Решење Већа Градске општине Сопот број 35218/2018-IV од 14. јуна 2018. године

Акти градских општина Сопот
51

Одлука о мерилима и критеријумима за делимично ослобађање трошкова уписа у именик адвоката

Акти јавних предузећа и других организација