» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за простор Трга републике, општина Стари град

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Требевићке, Пожешке, Ђорђа Огњеновића и Жарковачке на Бановом брду, општина Чукарица

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за две бензинске станице са мотелом на коридору аутопута Е-70 (комплекси „Добановци – север” и „Добановци – југ”) општина Земун, Београд

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје расадника „Рева ИИ” у Крњачи, општина Палилула

Акти Града
4

Општи план одбране од поплава на територији града Београда за период 2005–2010. године

Акти Града
6

Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2006. и 2007. години

Акти Града
9

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним школама на територији града Београда

Акти Града
32

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у средњим школама на територији града Београда

Акти Града
46

Одлука о оснивању Јавног предузећа Спортскорекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
49

Одлука о постављењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
49

Решење о именовању Управног одобра Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
49

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско рекреативни пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
49

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у одређеним делатностима на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
51

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
51

Одлука о образовању Комисије за давање предлога и мишљења о остваривању одређених права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Лазаревац
51

Одлука о изради плана детаљне регулације за отварање и експлоатацију површинског копа „Велики Црљени”

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
52

Правилник о допуни Правилника о привременим правилима грађења за доградњу касета „А” и „Б” депоније пепела од коте 107,20 мнв до коте 110,20 мнв ТЕ „Колубара” – Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о менаџерским услугама

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о оглашавању печата и штамбиља неважећим

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о изради печата и штамбиља

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Одлука о укидању Одлуке о начину организације и привременом уступању послова из делокруга општинске управе Сурчин општини Земун

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе Сурчин

Акти градских општина Сурчин