» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину

Акти градских општина Вождовац
37

Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији, за 2017. годину

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о именовању Управног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о именовању Надзорног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Вождовац
39

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица Зорана Адамовића

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о именовању директора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Oдлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу – пречишћен текст са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
43

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац