» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини града Београда изабраног на допунским изборима одржаним 22. децембра 2002. године

Акти Града
1

Одлука о Награди града Београда

Акти Града
3

Одлука о Награди града Београда за стваралаштво младих

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу Награде града Београда „Светислав Стојановић”

Акти Града
4

Одлука о премији за набавку и одгој првотелкиња у 2003. години

Акти Града
5

Одлука о премији за испоручене количине пастеризованог млека у Београду у 2003. години

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу

Акти Града
6

Одлука о допуни Одлуке о одређивању установа културе од значаја за град Београд

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката

Акти Града
7

Одлука о припремању регулационог плана дела Блока 65 у Новом Београду, између улица Тошин бунар, Омладинских бригада и Милутина Миланковића 83

Акти Града
7

Одлука о припремању регулационог плана за гасификацију делова месних заједница „Браћа Величковић” и „Митар Бакић” у Раковици

Акти Града
8

Одлука о припремању регулационог плана Мокролуш ког колектора од стационаже 3+730 до Душановач ке улице са водозахватном грађевином – општина Вождовац

Акти Града
9

Одлука о припремању регулационог плана за изградњу двоструког вода 110 кВ од границе РП насеља Миријево до постојеће ТС 110/35 кВ (110/10 кВ) „Београд И”

Акти Града
9

Регулациони план насеља Умка

Акти Града
29

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду, подручје општине Чукарица

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака – радних места у Дечјем културном центру Београд из Београда, ул. Таковска бр. 8

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
29

Решење о разрешењу члана Школског одбора Зуботехничке школе

Акти Града
29

Решење о разрешењу члана Школског одбора âИИИ београдске гимназије

Акти Града
30

Решење о разрешењу члана Школског одбора Музич ке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд

Акти Града
30

Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”

Акти Града
30

Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе у Младеновцу

Акти Града
30

Решење о именовању члана Школског одбора Зуботехничке школе

Акти Града
30

Решење о именовању члана Школског одбора âИИИ београдске гимназије

Акти Града
30

Решење о именовању члана Школског одбора Музич ке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд

Акти Града
31

Решење о именовању члана Школског одбора Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”

Акти Града
31

Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе у Младеновцу

Акти Града
31

Решење о именовању чланова Школског одбора âИИ београдске гимназије

Акти Града
31

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Ратко Митровић”, Нови Београд – 107

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Бора Станковић”, Београд

Акти Града
32

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Илија Бирчанин”, Земун поље

Акти Града
32

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караyић”, Београд – Рипањ

Акти Града
32

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Милица Милошевић”, Јагњило – Младеновац

Акти Града
32

Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Др Милоје Милојевић”, Гроцка

Акти Града
32

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Браћа Барух”, Београд

Акти Града
33

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд

Акти Града
33

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић”

Акти Града
33

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милан Ђ. Милићевић”

Акти Града
33

Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Ратко Митровић”, Нови Београд

Акти Града
34

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Бора Станковић”, Београд

Акти Града
34

Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Илија Бирчанин”, Земун поље

Акти Града
34

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караyић”, Београд – Рипањ

Акти Града
34

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Милица Милошевић”, Јагњило – Младеновац

Акти Града
34

Решење о именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Др Милоје Милојевић”, Гроцка

Акти Града
35

Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Браћа Барух”, Београд

Акти Града
35

Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд

Акти Града
35

Решење о изменама Одлуке о буџету општине Раковица за 2003. годину

Акти градских општина Раковица
35

Одлука о расписивању допунских избора за чланове Савета месне заједнице Марковац

Акти градских општина Младеновац
35

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката „код Електродистрибуције”

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за део Мислођина „код Мототехне”

Акти градских општина Обреновац
36

План парцелације катастарске парцеле број 406/2 КО Бело поље

Акти градских општина Обреновац
38

Исправка Посебног колективног уговора за комунална предузећа града Београда

Исправкe
38

Исправка Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Скупштина општине Палилула

Исправкe