» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о задужењу града Београда за реализацију пројекта изградње моста преко Саве, Чукарица – Нови Београд

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Николи Тесли – 2

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
2

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „Београдска арена” д.о.о.

Акти Града
3

Одлука о оснивању Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о.

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о повећању цена осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац са Одлуком о повећању цена осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац и Ценовником осталих комуналних услуга

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о оснивању Привредног друштва за организацију Европског летњег олимпијског фестивала младих „ЕYОФ 2007”

Акти Града
5

Одлука о изради Плана детаљне регулације деонице аутопута Е-75 Батајница–Добановци и деонице аутопута Е-70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла” у Земуну и Сурчину – 5

Акти Града
6

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела магистралне саобраћајнице Т-6 од Новог новосадског пута до улице Цара Душана у Земуну

Акти Града
7

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Савски венац

Акти Града
9

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
11

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
12

Решење о оснивању Установе културе – Центар за културу Гроцка

Акти Града
13

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”

Акти Града
13

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за обављање културно-уметничке и пословне делатности „Београдска тврђава”

Акти Града
14

Решења о разрешењу и именовању школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
15

Решења о разрешењу и именовању школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града
16

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између улица: Булевар деспота Стефана (ул. 29 новембра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост” – 16

Акти Града
17

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице Булевар краља Александра од Теразија до Устаничке улице

Акти Града
18

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Сремчица

Акти Града
20

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове И, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковића, општина Вождовац

Акти Града
21

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје између улица: Мите Ружића и Жабљачке, блокови Д4, Д5, Д13-20

Акти Града
22

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица: Жабљачке и Бајдине, блокови Е1–Е9

Акти Града
23

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
23

Решење о избору члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – 23

Акти градских општина Земун
23

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Стари град у Београду

Акти градских општина Стари град
24

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о престанку функције члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
24

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
24

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о измени Одлуке о наградама општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о именовању Комисије за давање предлога и мишљења о остваривању одређених права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Програм изградње објеката водовода и канализације општине Лазаревац за 2006 годину

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о повећању цена услуга испорука воде и изношења смећа које пружа ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац са Одлуком о повећању цена услуга испорука воде и изношења смећа које пружа ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац и Ценовником основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о одређивању цене комуналне услуге изношења смећа које се одлаже у ПВЦ канте запремине 120 л и 240 л за стамбени простор са Одлуком о одређивању цене комуналне услуге изношења смећа које се одлаже у ПВЦ канте запремине 120 л и 240 л за стамбени простор

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) градске општине Обреновац за 2006 годину

Акти градских општина Обреновац
37

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиш тима на територији општине Обреновац – 39

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и платама лица које бира, именује и поставља Скупштина градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о измени Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарности

Акти градских општина Обреновац
42

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

План за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

Одлука о расписивању избора за савете пет месних заједница на подручју градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Одлука о склапању уговора између градске општине Сурчин и грађана Бољевца о изградњи примарне водоводне мреже

Акти градских општина Сурчин
46

Одлука о склапању уговора о гасификацији домаћ инстава на територији градске општине Сурчин – 46

Акти градских општина Сурчин
46

Одлука о отварању Општинског услужног центра градске општине Сурчин за 24. мај 2006. године

Акти градских општина Сурчин
46

Допуна решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин