» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац

Акти Града
2

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за део блока између улица: Карађорђеве, Велике степенице и Косанчићев венац, градска општина Стари град

Акти Града
4

Одлука о изради Плана детаљне регулације прикључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV „Сурчин”, градска општина Сурчин

Акти Града
5

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде ПДР 9. Месне заједнице на Врачару, за део Глока 156

Акти Града
6

Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, градска општина Чукарица

Акти Града
7

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, градска општина Земун, за део Улице нова 47

Акти Града
8

Одлука о изради Плана детаљне регулације блика између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке, градска општина Врачар

Акти Града
9

Одлука о Измени и допуни Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Макензијеве, градска општина Врачар

Акти Града
10

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока северно од Виноградске улице, градска општина Нови Београд

Акти Града
11

Одлука о изради Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
12

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва „Политика” а.д. Београд са стањем на дан 31. децембра 2017. године, са припадајућом каматом до 5. априла 2018. године

Акти Града
13

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д. Београд и у капиталу Саобраћајног предузећа „Ластра” д.о.о. Лазаревац, са стањем на дан 30. новембра 2017. године, са припадајућом каматом до 11. јануара 2018. године

Акти Града
13

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембра 2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда Привредном друштву за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива „Галеника” а.д. из Београда и његовом зависном друштву, Привредном друштву „Галеника – клирит” д.о.о. из Београда

Акти Града
14

Одлука о подизању споменика патријарху Павлу

Акти Града
14

Одлука о подизању споменика утемељивачима српске кошарке

Акти Града
14

Одлука о спровођењу јавног конкруса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд са огласима

Акти Града
30

Решење о додели назива Булевар Вудроа Вилсона на територији градске општине Савски венац

Акти Града
30

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
32

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
32

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града