» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Сурчин у називу Спортског удружења за џет-ски спорт „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о измени Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за период 1. јануар 2017. године – 31. децембар 2017. године

Акти градских општина Сурчин
29

Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
29

Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин о измени Ценовника прикључака у гасификацији на територији ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин