» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
0

Акти градских општина Савски венац
0

Акти градских општина Савски венац
1

Програм потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за 2006. годину

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у децембру 2005. године

Акти Града
1

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о уступању Министарству здравља РС права коришћења на делу пословног простора број 3

Акти Града
3

Одлука о уступању Министарству здравља РС права коришћења на делу пословног простора број 3

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору члана Општинског већа

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању директора установе Центар за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2005. годину

Акти градских општина Земун
11

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Земун Милану Микићу, због подношења оставке

Акти градских општина Земун
11

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор Земун” за 2006. годину

Акти градских општина Земун
11

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Нови Београд за 2005. годину

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
24

у Трећем булевару бр. 34

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о измени Решења о оснивању РО Центра за спорт и рекреацију „Нови Београд” бр. âИ-020-134 од 28. јуна 1979. године

Акти градских општина Нови Београд
25

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку давања у закуп и одређивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2005. годину

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2006. годину

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
38

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Палилула
39

Решење о именовању чланова Комисије за одлучивање о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Палилула
39

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
39

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
39

Решење о разрешењу члана Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
39

Решење о именовању члана Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
40

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
42

Одлука о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
46

Одлука о образовању Савета за запошљавање 46

Акти градских општина Раковица
46

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите

Акти градских општина Раковица
47

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Раковица
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пословни центар Раковица” за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
47

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар Раковица” за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
47

Решење о именовању чланова Савета за запошљавање

Акти градских општина Раковица
47

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2006. годину

Акти градских општина Савски венац
55

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
62

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
62

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Савски венац
63

Одлука о буџету општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
70

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2005. годину

Акти градских општина Гроцка
76

Исправка Одлуке о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини градске општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Решења о разрешењу функције члана Општинског већа градске општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Решења о избору члана Општинског већа градске општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Одлуке о Општинској управи градске општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је градска општина Палилула носилац права располагања

Исправкe
76

Исправка Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Палилула

Исправкe
76

Исправка Решења о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Палилула

Исправкe