» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о правобранилаштву Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
5

Решење о изменама и допунама Решења o именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
5

Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
5

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
6

Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
6

Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
6

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
6

Измене Плана постављења привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавном предузећу за обављање пословa из области спорта и рекреације, Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин