» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2018. годину

Акти Града
2

Решење о измени Решења о одређивању локација центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији Града Београда

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, градска општина Звездара

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, градска општина Вождовац, за део Блока 24 А

Акти Града
4

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Шумановић”, Земун

Исправкe
4

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Зага Маливук”, Београд

Исправкe
4

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд

Исправкe
4

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка

Исправкe
4

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ХН Душан Дугалић”, Београд

Исправкe