» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској управи

Акти градских општина Звездара
2

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину

Акти градских општина Звездара
3

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о окончању поступка ликвидације над Дирекцијом за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о расподели ликвидационог остатка Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
32

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
33

Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
34

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
34

Закључак о усвајању изјаве ликвидационог управника Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
34

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга ЈП кабловска дистрибуција Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
35

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд

Акти градских општина Сурчин
35

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Кнез Сима Марковић”, Барајево

Акти градских општина Сурчин