» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о подизању споменика Јернеју Копитару

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Васку Попи

Акти Града
2

Одлука о подизању спомен-обележја МилануМладеновићу

Акти Града
2

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу друштва ЈАТ техника д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, са припадајућом каматом до 17. маја 2018. године

Акти Града
2

Одлука о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
3

Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
4

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
5

Решење о разрешењу директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле

Акти Града
5

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града