» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, Градска општина Вождовац за део Блока 24A

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, Градска општина Звездара

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градске општине Врачар и Звездара, за део блока између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске и Дравске

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш – Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске општине Гроцка и Сопот

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска општина Нови Београд

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Булевара ослобођења, Градска општина Врачар

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашка и СМТ-а, Градска општина Вождовац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за ТС 110/35kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (бр. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније „Винча”, Градска општина Гроцка

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације спортског комплекса „Партизан”, Градска општина Савски венац

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска општина Врачар

Акти Града
18

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
21

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
21

Одлука о постављању осам скулптура Олге Јеврић

Акти Града
22

Одлука о прихватању Споразума градоначелника за климу и енергију (Covenant of Mayors for Climate and Energy)

Акти Града
22

Решење о додели назива улици на територији Градске општине Вождовац

Акти Града
22

Решење о разрешењу два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
22

Решење о именовању два заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
23

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти Града
23

Решење о разрешењу директора Позоришта на Теразијама

Акти Града
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама

Акти Града
24

Решење о разрешењу директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
24

Решење о разрешењу директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
24

Решење о разрешењу директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
25

Решење о разрешењу директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
25

Решење о разрешењу директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
26

Решење о разрешењу директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
26

Решење о именовању вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
26

Решење о разрешењу директора Битеф театра

Акти Града
26

Решење о именовању вршиоца дужности директора Битеф театра

Акти Града
26

Решење о разрешењу директора Историјског архива Београда

Акти Града
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Историјског архива Београда

Акти Града
27

Решење о разрешењу директора Музеја Николе Тесле

Акти Града
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле

Акти Града
27

Решење о разрешењу директора Куће легата

Акти Града
27

Решење о именовању вршоца дужности директора Куће легата

Акти Града
28

Решење о разрешењу директора Продајне галерије „Београд”

Акти Града
28

Решење о именовању вршиоца дужности директора Продајне галерије „Београд”

Акти Града
28

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београд – пут”, Београд

Акти Града
28

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београд – пут” Београд

Акти Града
29

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
29

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
30

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд

Акти Града
31

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
31

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
31

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
32

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд

Акти Града
32

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Акти Града
33

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд

Акти Града
33

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд

Акти Града
34

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Београд

Акти Града
34

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд

Акти Града
35

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
36

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
36

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”

Акти Града
37

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” Београд

Акти Града
38

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
38

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
39

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” Београд

Акти Града
39

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈВП „Београдводе”

Акти Града
39

Решење о утврђивању престанка дужности директора Установе физичке културе „Градски центар за физичку културу”

Акти Града
39

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе физичке културе „Градски центар за физичку културу”

Акти Града
39

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”

Акти Града
40

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП ГСП „Београд”

Акти Града
40

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
40

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
40

Решење о именовању вршоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд” Београд

Акти Града
40

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
53

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула

Акти Града
54

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке и СМТ-а, Градска општина Вождовац

Акти Града
55

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (бр. 104/2), и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд

Акти Града
56

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска општина Врачар

Акти Града
57

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 kV, од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, Градскa општинa Гроцка

Акти Града
58

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV, ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градскe општинe Палилула, Звездара и Гроцка

Акти Града
59

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула

Акти Града
60

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Спортског комплекса „Партизан”, Градска општина Савски венац

Акти Града
61

Одлука Адвокатске коморе Београда број 400/2018 од 25. септембра 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација