» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2018. године

Акти Града
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 1. новембра 2018. године до 1. априла 2019. године (у зимским условима)

Акти Града
2

Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о избору члана Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у Градској општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку мандата члана Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о избору члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о престанку дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о именовању директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац за 2018. годину, са финансијским планом

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Сопот

Акти градских општина Сопот