» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о престанку важења Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Београд

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц – нaсeљe Пaдинa, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа

Акти Града
3

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о измени Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог начина живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о допуни Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у Градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о допуни Решења о именовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о допуни Решења о именовању Комисије за међународну и међуопштинску сарадњу Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин