» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштитее

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општина Вождовац

Акти Града
6

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље Падина, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2

Акти Града
8

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа

Акти Града
10

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године, по основу неизмирених потраживања за станове солидарности Града Београда, према Привредном друштву за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива „Галеника” а.д. из Београда (Земун), Батајнички друм бб и његовом зависном друштву: Друштво за инжењеринг и услуге „Галинг” д.о.о. из Београда (Земун), Батајнички друм бб

Акти Града
10

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва Тигар а.д. Пирот са стањем на дан 1. фебруара 2018. године са припадајућом каматом до 21. јуна 2018. године

Акти Града
10

План детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд, Београд

Акти Града