» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Београд пут”

Акти Града
1

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје расадника „Рева ИИ” у Крњачи, општина Палилула – И фаза

Акти Града
1

Изјава о приступању Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације подручја између улица: Джорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосова и Кнез Милетина – општина Стари град

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје расадника „Рева ИИ” у Крњачи, општина Палилула – ИИ фаза

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина између улица Митрополита Петра, продужетка улице Чарли Чаплина, Мије Ковачевића и Партизанског пута – 4

Акти Града
5

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајног правца Максима Горког (од Каленић пијаце до Устаничке улице)

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела прве месне заједнице у насељу Јајинци

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду – ИИ фаза

Акти Града
9

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за изградњу гасне мреже и објеката у Београду – 9

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг – општина Звездара

Акти Града
11

Показатељ раста цена на мало у мају 2006. године

Акти Града
12

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2005. годину са Извештајем о извршењу буџета градске општине Палилула за период јануар – децембар 2005. године

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о образовању Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Одлука о завршном рачуну градске општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2006. годину

Акти градских општина Савски венац
39

Решење о именовању секретара Скупштине градске општине Стари град за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Стари град
39

Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о подручјима месних заједница општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Решење о избору члана Општинског већа

Акти градских општина Чукарица
41

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2005. годину са извештајем о остварењу прихода и примања и извршења расхода и издатака буџета општине Гроцка за 2005. годину

Акти градских општина Гроцка
51

Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс гробља у Калуђерици

Акти градских општина Гроцка
52

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
52

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Одлука о завршном рачуну буџета општине Младеновац за 2005. годину са извештајем о извршењу буџета општине Младеновац за 2005. годину

Акти градских општина Младеновац
62

Одлука о измени Одлуке о спровођењу комасације делова катастарских општина Међулужје, Пружатовац, Марковац и Велика Иванча

Акти градских општина Младеновац
62

План постављања привремених монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
64

Решење о разрешењу члана и заменика члана Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
64

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
64

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
64

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Обреновац за 2005. годину

Акти градских општина Обреновац
68

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
68

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
69

Измене и допуне пијачног реда на „Зеленој, робној и сточној пијаци’’ (отворени тржни центар) у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац