» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2018. годину

Акти градских општина Земун
27

Одлука о изменама Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Етички кодекс понашања функционера Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2018. годину

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о окончању поступка ликвидације над ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о чувању пословних књига и докумената ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о престанку мандата директорке Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о именовању директорке Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка
35

Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог управника ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка
36

Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

Акти градских општина Гроцка