» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
10

Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
12

Одлука о допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Акти Града
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности

Акти Града
12

Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Мутапове, Борислава Пекића и Макензијеве

Акти Града
14

Одлука о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.

Акти Града
17

Одлука о оснивању Установе социјалне заштите „Прихватилиште за децу Београда”

Акти Града
20

Одлука о подизању споменика краљу Александру I Карађорђевићу

Акти Града
21

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа за производњу гумарских производа и хемијских производа „Trayal korporacija” а.д. Крушевац

Акти Града
21

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд са огласом

Акти Града
23

Измена Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град

Акти Града
24

Измена Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е– 70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин

Акти Града
27

Програм пружања неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација на територији града Београда

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Статут „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”

Акти Града
28

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд са Одлуком

Акти Града
28

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Београд

Акти Града
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Београд

Акти Града
29

Решење о именовању директора Историјског архива Београда

Акти Града
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама

Акти Града
29

Решење о именовању директора Позориша на Теразијама

Акти Града
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
30

Решење о именовању директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
30

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти Града
30

Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти Града
30

Решење о разрешењу директора Музеја града Београда

Акти Града
30

Решење о именовању директора Музеја града Београда

Акти Града
31

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Битеф театра

Акти Града
31

Решење о именовању директора Битеф театра

Акти Града
31

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града