» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о исправци Решења о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину

Акти градских општина Младеновац
44

Одлука о изменама и допунама Одлуке о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
45

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

Решење о петој измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о првој измени Решења о образовању Савета за безбедност градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Оптштинском правобранилаштву Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о давању сагласности на измене Посебног програма Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Одлука Адвокатске коморе Београда број 469/2018 од 15. новембра 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација
53

Одлука Адвокатске коморе Београда број 470/2018 од 15. новембра 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација
54

Одлука Адвокатске коморе Београда број 471/2018 од 15. новембра 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација
55

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд

Исправкe