» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Oдлука о буџету Града Београда за 2019. годину

Акти Града
82

Oдлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години

Акти Града
86

Oдлука о допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда

Акти Града
86

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију Града Београда

Акти Града
90

Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда

Акти Града
92

Одлука о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда

Акти Града
92

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда

Акти Града
96

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
96

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
97

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
97

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној полицији

Акти Града
98

Одлука о допуни Одлуке о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда

Акти Града
98

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
99

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

Акти Града
100

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда

Акти Града
100

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
101

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти Града