» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
2

Одлука о одређивању критеријума за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите које се финансирају из буџета Града Београда

Акти Града
2

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
5

Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва

Акти Града
7

Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда

Акти Града
10

Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење квалитета туристичкo-угоститељскe понуде

Акти Града
12

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Гроцка

Акти Града
29

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Раковица

Акти Града
49

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Вождовац

Акти Града
79

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац

Акти Града
80

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Звездара

Акти Града
97

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу издавачког предузећа Просвета а.д. Београд са стањем на дан 31. децембар 2014. године

Акти Града
97

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд

Акти Града
98

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
99

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
99

Решење о додели назива сквера на територији Градске општине Стари град

Акти Града