» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града
62

Одлука о завршном рачуну буџета општине Вождовац за 2005. годину

Акти градских општина Вождовац
64

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
65

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о измени Решења о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о измени Решења о избору Савета месних заједница са територије општине Вождовац 65

Акти градских општина Вождовац
66

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
66

Решење о измени Решења о избору Општинске комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

Акти градских општина Вождовац
66

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2005. годину

Акти градских општина Врачар
73

Решење о престанку мандата председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
74

Решење о избору председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
74

Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
74

Решење о именовању заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
74

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
74

Решење о разрешењу члана Општинског већа – 74

Акти градских општина Врачар
74

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
75

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар

Акти градских општина Врачар
75

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2005. годину

Акти градских општина Звездара
82

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи 82

Акти градских општина Звездара
82

Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
82

Решење о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара – 82

Акти градских општина Звездара
83

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Решење о разрешењу Драгослава Стругаревића дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Решење о постављењу Мирјане Чупић за заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Решење о именовању заменика директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
84

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2005. годину

Акти градских општина Нови Београд
92

Одлука о другом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
99

Одлука о допуни Одлуке Скупштине градске општине Нови Београд број Х-020-226 од 27. децембра 2005. године

Акти градских општина Нови Београд
99

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
102

Одлука о додели јавног признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
102

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
102

Решење о давању сагласности на Одлуку о проширењу делатности Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица” за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
102

Решење о давању сагласности на Ценовник погребних услуга Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
103

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2005. годину

Акти градских општина Барајево
113

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
129

Одлука о изменама и допунама Правила Општинског фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти градских општина Лазаревац
130

Решење о одређивању назива улица у селу Мала Врбица

Акти градских општина Младеновац
130

Решење о промени назива улица у селу Мала Врбица

Акти градских општина Младеновац
130

Одлука о допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
130

Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
131

Одлука о изменама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
131

Одлука о допуни Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
131

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације петље на укрштању регионалног пута Сурчин – Добановци са обилазним путем Добановци – Бубањ поток

Акти градских општина Сурчин
132

Одлука о увођењу накнаде за заштиту и унапређење животне средине и за димничарске услуге – 132

Акти градских општина Сурчин
132

Одлука о преузимању обавеза и средстава од Градског секретаријата за образовање града Београда за промену система грејања са мазута на гас у школи „22. октобар” у Сурчину

Акти градских општина Сурчин
132

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин