» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи „Прихватилиште за одрасла и стара лица”

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
2

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2019. годину

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
34

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Одлука о буџету Градске општине Младеновац за 2019. годину

Акти градских општина Младеновац
84

Одлука о изменама и допуни Одлуке о сталним манифестацијама из области културе од значаја за Градску општину Младеновац

Акти градских општина Младеновац
84

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
88

Одлука о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења средствима из буџета Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
92

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
97

Одлука о усвајању Програма гасификације Градске општине Младеновац и избору стратешког партнера за реализацију Програма

Акти градских општина Младеновац
98

Одлука о подизању споменика деспоту Стефану Лазаревићу

Акти градских општина Младеновац
98

Решење о образовању Одбора за подизање споменика деспоту Стефану Лазаревићу у Градском парку у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
99

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
99

Решење о именовању вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац, испред оснивача

Акти градских општина Младеновац