» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
1

Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
2

Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2019. годину

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о измени решења о избору чланова Административне комисије

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о престанку функције општинског правобраниоца Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
55

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Програм развоја спорта на територији градске општине Сурчин за период од 2019. до 2021. године

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од оптшег интереса за грађане Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о давању сагласности на Програм рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Закључак о усвајањус Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2019. го дину

Акти градских општина Сурчин