» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о начину суфинансирања програма удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
33

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Одлука о престанку рада и постојања и брисању Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Палилула – Инвест Београд (Палилула) и преузимању права и обавеза Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Палилула – Инвест Београд (Палилула) од стране Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
72

Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
73

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
85

Одлука о покретњу иницијативе за приватизацију Привредног друштва „Радио Барајево” д.о.о.

Акти градских општина Барајево
85

Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
86

Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
86

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
86

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
86

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за одржавање гробаља за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
86

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за закуп пословног простора Црвеног крста за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
87

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за набавку специјалног возила ауто-смећара – пресе за 2019. годину

Акти градских општина Барајево