» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о утврђивању цена ауто-такси превоза путника на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Одлука о изгледу и употреби симбола градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Раковица за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2005. годину

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне зграде и пословне просторије, чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић’’, из реда запослених

Акти градских општина Стари град
13

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић’’, из реда запослених

Акти градских општина Стари град
13

Решења о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Одлука о додели награда општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о давању у закуп непокретности које користи градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Одлука о изради Плана генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б’’ – И фаза

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Расадник’’ у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
22

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу гробља „Лазаревац 2’’ у насељеном месту Шопић, градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о престанку дужности директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о постављењу директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о изради Плана генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б’’ – И фаза

Акти градских општина Обреновац
24

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2005. годину

Акти градских општина Сопот
26

Одлука о изменама Одлуке о установљењу празника градске општине Сопот, симбола и јавних признања и додељивању награда и звања почасног грађанина

Акти градских општина Сопот