» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о држању кућних љубимаца на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о продужењу мандата заштитнице грађана/грађанки Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
21

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
22

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Врачар за школску 2018/19. годину

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2019. годину

Акти градских општина Земун
50

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун

Акти градских општина Земун
51

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
52

Решење о именовању директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
53

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Земун

Акти градских општина Земун