» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о измени Одлуке о наградама Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Локални акциони план за унапређење положаја националних мањина у Градској општини Лазаревац за период од 2019. до 2022. године

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац– 76

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о избору члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац, са финансијским планом прихода и расхода за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на План и програм рада „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2019. годину, са финансијским планом за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац