» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 87-2021, издат 2021-10-06
величина 305.34 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Решење о одређивању Александра Марковића, помоћника градоначелника Града Београда, за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара СП „Ласта”, а.д. Београд

Акти Града
2

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд

Акти Града
2

Решење о измени Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Сава центар”

Акти Града
2

Решење о разрешењу директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
2

Решење о именовању директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
3

Решење о разрешењу директора Педагошког музеја

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Педагошког музеја

Акти Града
3

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
8

Показатељ потрошачких цена у јануару 2019. године

Акти Града
8

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд