» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Ценовник накнада превоза путника у градском саобраћају у интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју града Београда са ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећ у „Ласта” на Ценовник о накнадама за превоз путника и пртљага на градским и приградским линијама на подручју града Београда са ценовником

Акти Града
5

Решење о утврђивању цене услуга у установама социјалне заштите на територији града Београда

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у јуну 2006. године

Акти Града
6

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о организацији и раду органа општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине и платама изабраних, именованих и постављених лица (пречишћен текст) – 15

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
19

Одлука о начину и поступку давања у закуп и одређ ивања закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
25

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину постављања привремених покретних објеката на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о престанку статуса локалних путева – 25

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о приступању изради локалних акционих планова за унапређење образовања, становања, здравствене заштите и запошљавања Рома на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о оглашавању печата неважећим

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о изради печата и штамбиља

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа
31

Исправка решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић Дис”, Београд

Исправкe
32

Исправка решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Старина Новак”, Београд

Исправкe
32

Исправка решења о именовању чланова Школског одбора Школе за машинство и уметничке занате „Техноарт Београд”

Исправкe