» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације деонице Аутопута Е–75 Батајница – Добановци и деонице Аутопута Е–70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла” у Земуну и Сурчину

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела магистралне саобраћајнице Т6 од Новосадског пута до улице Цара Душана у Земуну

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина општине Врачар, за подручје између улица: Ђердапске, Господара Вучића, Др Милутина Зечевића и Јужни булевар – Блок 165

Акти Града
4

Показатељ раста цена на мало у јулу 2006. године

Акти Града
5

План детаљне регулације за отварање и експлоатацију Површинског копа „Велики Црљени”

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о утврђивању назива улица у Месној заједници „Барошевац”

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о промени назива улица у Месној заједници „Барошевац”

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о утврђивању назива улица, дела насеља и трга у Месној заједници „Јунковац”

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „19. септембар” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „19. септембар” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Црљени

Акти градских општина Лазаревац
38

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Соколово

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (Допунски буџет) градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о оснивању Јавног радиодифузног предузећ а „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
45

Одлука о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу у јавно предузећ е Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
49

Привремена правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Ценовник о повећању цена основних комуналних производа и услуга – испоруку воде и услуге канализације, изношење смећа и испоруку топлотне енергије

Акти градских општина Обреновац