» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
0

Одлука о годишњем рачуну буџета општине Раковица за 2002. годину

Акти градских општина Раковица
0

Одлука о годишњем рачуну буџета општине Раковица за 2002. годину

Акти градских општина Раковица
1

Измене и допуне дела Генералног урбанистичког плана Београда за простор центра градске потцелине на територији општине Раковица

Акти Града
11

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – просторна целина између улица: Димитрија Туцовића, Топличке, Баје Секулића и Ђурићеве – општина Звездара

Акти Града
12

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – блока 5 у Новом Београду између улица: Париске комуне, Отона Жупанчича и Гоце Делчева

Акти Града
12

Урбанистичка дозвола за изградњу стамбено-пословног комплекса на локацији између улица Ћирила и Методија, Војводе Бране, Милорада Шапчанина и Војводе Богдана на к. п. 2859/1 КО Звездара (бивша фабрика „Партизанка”) објекти 1-5, спратности П+2+Пк и објекат 6, П+3+Пк надземне површине 8.500 м² (реконструисане зграде погона фабрике) + 1.025 м² (постојећи станови) и подземне површине око 3.000 м² (гаража и други технички садржаји) уз дозвољено одступање до 5%

Акти Града
12

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2003. године

Акти Града
13

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

Акти градских општина Палилула
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и располагање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и располагање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о расписивању избора за савете месних заједница на подручју оптшине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о давању сагласности на Одлуку о износима цена услуга изношења смећа ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о износима цена у делатности произиводње и дистрибуције воде ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
18

Решење о избору потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Измене трошковника за утврђивање испуњености услова за издавање грађевинске, односно употребне дозволе

Акти градских општина Лазаревац
18

Одлука о измени Одлуке о буџету општине Младеновац за 2002. годину

Акти градских општина Младеновац
20

Одлука о завршном рачуну буџета општине Младеновац за 2002. годину

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању локалних путева

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о припремању урбанистичког пројекта услужно-пословног комплекса у Ковачевцу

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на к. п. бр. 255/3 КО Варош Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о припремању урбанистичког пројекта гробља у Рајковцу

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о припремању урбанистичког пројекта комплекса српске православне цркве у Рајковцу

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу основне школе у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о поновном расписивању допунских избора за чланове Савета месне заједнице Марковац

Акти градских општина Младеновац
24

Одлука којом се утврђује да чл. 2. ст. 1. Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд у време важења није био у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије
25

Исправка Правила фонда за финансирање изградње станова солидарности

Исправкe