» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину-2023, издат 2023-09-14
величина 9.86 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
149

Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
149

Решење о престанку мандата члана Комисије за прописе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
149

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
149

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
149

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
150

Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
150

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Колективни уговори