» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности „Урбанистичком заводу Београда”, ЈУП на ценовник услуга са ценовником

Акти Града
5

Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору члана Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Врачар
9

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
9

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
9

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о Општинској управи градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
17

Одлука о оснивању локалног савета за запошљавање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
18

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
18

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
18

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
18

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о образовању Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о разрешењу члана Савета за привредна питања и буџет Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о измени Решења о образовању Савета за привредна питања и буџет Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о разрешењу члана Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о измени Решења о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о избору осам чланова Скупштине Фонда „Исидора Секулић” које бира Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о стављању ван снаге Одлуке скупштине градске општине Сурчин број 01-04-06-321/2006 од 6. јуна 2006. године

Акти градских општина Сурчин
23

План постављања привремених објеката на јавним површинама за 2006. годину на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о измени Решења о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о разрешењу чланова Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о разрешењу чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Сурчин
24

Решење о давању сагласности на Програм рада Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о разрешењу чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Сурчин