» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 93-2024, издат 2024-07-01
величина 664.56 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Продајне галерије „Београд” из Београда, Косанчићев венац бр. 19

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда, из Београда улица Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Библиотеци „Милутин Бојић” из Београда, улица Илије Гарашанина бр. 5

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле из Београда, улица Крунска бр. 51

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за културу Младеновац, из Младеновца, улица Војводе Путника бр. 7

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра за културу Сопот, из Сопота, Космајски трг бр. 7

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са Ценовником погребних услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП

Акти градских општина Стари град
5

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције заменика председника Управног одбора Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о именовању заменика председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о измени Одлуке о утврђивању празника општине Лазаревац, дана од значаја за општину Лазаревац и славе града Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
6

План детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац