» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о систематизацији послова Прихватилишта за одрасла и стара лица

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у септембру 2006. године

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о додели јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Програм прихода и расхода средстава за стамбену изградњу општине Раковица за период 2007–2009. године

Акти градских општина Раковица
5

Решење о разрешењу грађанског браниоца (омбудсмана) за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Решење о разрешењу заменика грађанског браниоца (омбудсмана) за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
6

Решење о избору грађанског браниоца (омбудсмана) за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Решење о избору заменика грађанског браниоца (омбудсмана) за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
11

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
17

Пословник Скупштине општине Барајево (пречишћен текст)

Акти градских општина Барајево
26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији органа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

План детаљне регулације за комплекс гробља у Калуђерици

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о именовању Изборне комисије општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката заједнич ке комуналне потрошње са финансијским планом за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
45

Одлука о изради Просторног плана градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

Решење о разрешењу Жељка Јоветића дужности директора ЈП за информисање „Обреновац” из Обреновца и именовању за директора Јавног предузећ а спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о изменама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2006. годину

Акти градских општина Сопот
47

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Исправкe