» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у октобру 2006. године

Акти Града
1

Одлука о петој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о организовању установе Спортски центар „Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о давању сагласности на Статут установе Спортски центар „Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о постављењу директора установе Спортски центар „Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о постављењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о измени Решења о избору Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о организацији Општинске управе општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2006. годину

Акти градских општина Земун
12

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору др Иви Берисавцу

Акти градских општина Земун
12

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору др Миловану Величковићу

Акти градских општина Земун
12

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Нади Радаковић

Акти градских општина Земун
13

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Ђорђу Чубрилу

Акти градских општина Земун
13

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Милошу Станковићу

Акти градских општина Земун
13

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна потпуковнику Синиши Гавриловићу

Акти градских општина Земун
13

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Радославу Јеленковићу

Акти градских општина Земун
13

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору Ивану Клеменцу

Акти градских општина Земун
14

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна електроинжењеру Рајку Лазовићу

Акти градских општина Земун
14

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Бранимиру Ђокићу

Акти градских општина Земун
14

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна мајору Предрагу Лукићу

Акти градских општина Земун
14

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Рихарду Реку (Рицхард Рöцк)

Акти градских општина Земун
14

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Владиславу Влајку Вујићу

Акти градских општина Земун
15

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Општинској организацији инвалида рада Земун

Акти градских општина Земун
15

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна колективу вртића „Чворак"

Акти градских општина Земун
15

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Јавном комуналном предузећу „Зеленило – Београд"

Акти градских општина Земун
15

Решење о изменама и допунама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о преузимању и ступању у посед Спортског центра ИМР и Дома културе Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Резултати избора према – Записнику (Образац ОБ-19) о раду Општинске изборне комисије општине Барајево: 1. на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштину градске општине Барајево на поновним изборима на бирачком месту бр. 16, кафана „?", Вранић, Зоке Ђорића 4 и бирачком месту бр. 23, Дом културе – Манић, Чедомира Ранковића бр. 1 одржаним 8. октобра 2006. године (у даљем тексту: поновни избори) и 2. утврђивању укупних резултата гласања (избори одржани 1. октобра 2006. године плус поновни избори одржани 8. октобра 2006. године) за одборнике у Скупштину градске општине Барајево (извод из записника од 8. октобра 2006. године)

Акти градских општина Барајево
19

Локални еколошки акциони план општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
46

Решење о престанку дужности члана Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
46

Одлука о утврђивању празника општине Лазаревац, дана од значаја за општину Лазаревац и славе града Лазаревца (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
46

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
47

Исправка Плана постављања привремених објеката на јавним површинама за 2006. годину на подруч ју градске општине Сурчин

Исправкe